วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

สามเณรอัจฉริยะ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก

สามเณรอัจฉริยะ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สานตะกร้าเป็นตั้งแต่อายุยังน้อย
อายุเพียง 13 ปีเท่านั้น เรียนอยู่ชั้น ม.1
ชื่อ สามเณรภัทรพล พรหมงาม
ภูมิลำเนาเดิม บ้านกระต่ายด่อน
ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่
 จังหวัดศรีสะเกษ

ผลงานเด็กอัจฉริยะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น